Mens vi venter på Hverdagen 3#

Under denne rubrik bringer Løberejser under Corona virussen løbe relaterede betragtninger. I en tid, hvor vi kan bruge tid på at løbe, men ikke må rejse, så er der hos Løberejser tid til mere refleksion og fordybelse, mens vi venter på Hverdagen.

Corona tiden vil forandre en række ting – som løbere ser vi allerede nu 5 områder, som vil være anderledes efter Corona.

 

#1 Observation – vi løber mere, vi løber med vores familie, og vi løber andre steder end vi plejer

Flere løber under Coronaen. Du kan ved selvsyn konstatere, at skove, stier og veje er befolket af flere, som er ude og motionere. Folk løber nu midt på dagen, folk løber med deres børn og med deres familier. Der opleves i det hele taget et anderledes og et andet løbemønster

Ikke alene løber folk hyppigere, mange søger også væk fra de vante omgivelser. Byboerne søger ud af byen, løbere fra provinsbyerne tager længere ud i skovene. Mange flere søger ud i naturen, og det rimer på trailløb. Trailløb er allerede blevet mere udbredt over de seneste år, men i disse uger bliver det katalyseret yderligere

Vi søger mod naturen, vi søger også et element af oplevelse omkring vores løb. Træningen må gerne rumme lidt mere.

Der må gerne indgå et element af oplevelse, når vi skal ud og træne. Det kan være en ny sti en rute langs en kyst, på tværs af en region eller rundt om en sø. Oplevelsen bliver en del af træningen.

 

#2 Observation – Vi løber sammen men hver for sig. Virtuelle løb

En række løb er blevet aflyst. Foreninger er blevet bedt om at indstille deres aktiviteter. Vi skal alle holde afstand. Vi søger sammen i nogle nye konstellationer, hvor vi enten løber sammen i smågrupper eller  på helt nye måde.

 

Mange er begyndt at løbe virtuelt. Vi løber for os selv, men på et bestemt tidspunkt, måske en bestemt distance, hvorefter vi deler oplevelsen med hinanden via sociale medier.

 

Klassiske løb forsøges gjort virtuelle. Du får mulighed for at løbe det løb du kender, eller det som du ikke kender. Du får et billede af ruten, og så løber du, når det passer dig. Du uploader så efterfølgende din tid, og er på den måde fortsat med i en slags community. Du kan dyrke dit konkurrence-gen eller dele glæden ved at være med i et løb sammen med andre.

 

Løb er for mange en social ting, og dette er det nærmeste vi kommer at være sociale i disse tider, når vi skal løbe. Vi løber sammen hver for sig

 

 

#3 Observation – Danmark bliver mere interessant at opleve

Nye områder i Danmark kommer til at blive endnu mere populære. Vi ved ikke, hvornår vi igen kan rejse. Vi ved nok heller ikke om vi har lyst til det. Lokale løb, og løb i Danmark store som små vil opleve en større søgning. Dette vil gælde for løb helt generelt – de nære oplevelser bliver det nye ”new normal”. Der er overraskende mange gode muligheder for at opleve i vores lokal områder.

 

 

#4 Observation – Nye og flere løbere.

Folk har mere fritid eller mere ”fri tid” fordi hverdagen følger andre strukturer. Der er et ønske om at forvalte denne frie tid på en mere aktiv måde. En af de mest udbredte træningsformer er det, som foregår i fitness centret. De er i øjeblikket lukket og træning er ikke mulig. Taler du med løbebutikkerne, vil de kunne berette, at store dele af Fitnessfolket, nu køber løbesko. Mange af disse nye løbere vil søge tilbage, når dørene atter åbnes til fitness centret, men mange vil formentlig have taget løbet til sig.

 

Coronaen rekrutterer flere løbere. Løbebåndet vil i et vist omfang blive efterladt, og flere vil søge mod naturen.

 

#5 Observation – Vi vil løbe endnu mere sammen og vi deler endnu mere

Vi kommer til at løbe mere sammen. Coronaen bringer os sammen, når vi har lagt det hele bag os. Coronaen får os til at værdsætte fællesskabet og det sociale løb. Vi vil også dele de gode oplevelser med hinanden.

Når du har løbet tilstrækkelig meget alene, så bliver du klar over, hvor meget du værdsætter at løbe med andre.

Når løbere for alvor har vænnet sig til at downloade ruter, som andre har lagt op, så vil vi gøre dette hyppigere. I stedet for at finde vores egne ruter, vil vi stå på skuldrene af andre, og låne deres gode oplevelser.

Det ligger naturligt blandt løbere og ikke mindst trail og ultra løbere, at man deler erfaring, viden og gode oplevelser. Med en downloadet rute som andre har løbet og givet en anbefaling, des større tryghed er der til at vove sig der ud, hvor man ikke kender de små stier på forhånd. Dette vil blive forstærket.

 

 

Lidt om baggrunden for de 5 observationer

De 5 observationer står  for helt egen regning. Det er observationer, der gjort ved at være løber ved at tale med andre og ved at bevæge sig rundt, ved at være iagttagende borger. Meget subjektivt skal det indskydes. Det ændrer ikke på, at de 5 observationer er vokset ud af det, som jeg har set og oplevet ved selv at være løber, har talt med andre løbere og det at være borger i en anderledes tid. Andre har måske set noget andet. Der er plads til at være uenige men det giver plads til refleksion.