Der er sket en hel del siden, vi Løb Portløbet for første gang i april 2016.

Da stifterne af Portløbet for første gang inviterede til Portløbet, var det med den stille ambition, at fremvise den flotte Dyrehave med sine ikonisk Røde Porte, og i den forbindelse fortælle om Foreningen ”De Røde Portes venner”. Foreningen arbejder for at bevare, vedligeholde og genrejse de Røde porte.

Portløbet den 7. april

Symbol og ikon på samme tid.

De Røde Porte er symbolet for Dyrehaven og Jægersborg hegn, og har alle dage markeret,når du passerer ind- og udgangene af Dyrehaven. Portene har prædikatet ”porte”, fordi de skulle være brede nok, til at en karet frit skulle kunne passere. Hver port er rejst ud fra en specifik funktion (enkelte undtagelser), som skulle udfyldes. Dyrehaven har siden den blev anlagt i 1670 ændret sig en hel del, og ikke alle porte har samme funktion længere, men de har alle tjent et formål på et tidspunkt, og mange gør det fortsat.

Det er ”De røde portes venner”, der står for bevarelsen af de røde porte i den nordlige del – Jægersborg Hegn. Gennem etablering af Portløbet har vi ønsket , at skabe opmærksomhed for denne forening, og det arbejde der bliver gjort her. Skabe opmærksomhed gennem at levere en god oplevelse, som relaterer sig til netop det arbejde, som foreningen arbejder for – Derfor Portløbet, hvor vi løber i Jægersborg Hegn og Dyrehaven, og hylder alle Røde porte nye som gamle, og tildeler dem alle deres historie.

Vi løb Portløbet for første gang i april 2016 – Herfra er der sket en del.

1.)    ”Rundforbi Port”, det var her det startede:

Porten var så tæt på at blive revet ned, og er den egentlige anledning til stiftelsen af foreningen De Røde Portes Venner. Efter det blev klart, at denne port skulle fjernes, var det, at en række gode mennesker forenede sig med det formål at bevare og vedligeholde alle røde porte.

 

Denne port er blevet sat i stand i 2017, og fra at have været et nedrivningsprojekt står porten nu i fuldt flor. Den flagrer lidt, men den er der, og står som en flot portal, for de som kommer fra Nærum. En helt ny Rundforbi Port opføres i 2019.

Rundforbi låge

Et andet projekt er udskiftning af ”Rundforbi Låge” samt etablering af sektioner med det originale dyrehavehegn lavet af enebærrafter.  Lågen ligger hvor der i gamle dage var et trinbræt på Nærumgrisens spor til Vedbæk.  Dette er en låge (der kan ikke passere en karret), men vi passerer denne låge når vi løber Portløbet, og lågen ses af mange. Derfor er dette stykke arbejde særligt synligt.

Portløbet

Kørom port

Porten ved det nordøstlige hjørne af skoven er ”Kørom Port”.  Porten er under istandsættelse og får ny maling til foråret 2019, og enebærhegnet  på begge sider af porten er blevet istandsat, og rammer porten flot ind på original vis.

 

Kør om port

Wesselminde Port

”Wesselsminde Port” er genrejst i august 2018, efter den få år før var blevet nedrevet. I dag er denne port ikke direkte  en del af dyrehaven eller Jægersborg hegn, men den markerer fortsat, at her passerer du det gamle skovskel.

Wesselminde port

Nærumvænge port

”Nærumvænge Port” eller Kærlighedsporten som Ghita Nørby lagde fortælling til ved indvielsen i juni 2017.  Porten var blevet nedrevet i 2016, men altså genrejst året efter.. Fortællingen er både lang og bevægende, og den er en af de mange historier, som kan nydes til Portløbet.

Nærumvænge port

Endnu en låge i Nærum er blevet renoveret og malet, og enebærrafter er sat op på siderne af  lågen. Det efterlader alt sammen et flot billede af en værdig port til Jægersborg hegn og Dyrehaven, og det er en respektfuld måde, at omgås historien på.

det er ikke port der renoveres – låger bevares også ud fra samme devise, det skal være tro mod det originale

Lidt om Dyrehaven

Dyrehaven trækker sine tråde tilbage til 1669, hvor Kong Frederik III anlagde en dyrehave med det formål, at være jagtmarker for kongen. Den blev dog året efter kraftigt udvidet til Dyrehaven bestående af både det vi i dag kalder ”Jægersborg Dyrehave” og ”Jægersborg Hegn”, og det fungerede som spisekammer for kongehuset. I dag er Dyrehaven spisekammer for de omkring 2000 stykker vildt, der færdes i Dyrehaven. Men selv om Dyrehaven er stor, kan den ikke forsyne den store bestand af vildt, så der køres foder ud til dyrene.

Næste Portløb, hvor du kan høre fortællingen om de 24 porte, ”Løber” af staben den 7. april 2019. Her kan du også høre om planerne for udvidelsen af Dyrehaven, så den igen også vil omfatte Jægersborg Hegn.

Pris for at være med er kr. 50, som inkluderer alle historierne, guidet løbetur og dertil forplejning undervejs og hyggeligt kaffebord – med Portvin naturligvis – når vi kommer retur. Skulle det glædelig ske, at vi skaber et overskud ved denne begivenhed, vil dette overskud blive doneret til Foreningen De røde portes venner.

Sådan kommer du med til Portløbet

Og hvis du vil løbe med den 7. april så foregår det via dette link